ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

 

Συγκριτικά με μία φωτογραφία, οι λέξεις αδυνατούν να επεξηγήσουν ένα αποτέλεσμα. Έτσι, πιο κάτω θα βρείτε μία επιλογή από φωτογραφίες από δείγματα της δουλειάς μας.