Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κλινική μας.

Small Session
1,500
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Θυλάκια: 800 = Τρίχες: 2000
Τιμή ανά θυλάκιο: €1,95
Regular Session
2,200
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Θυλάκια: 1200 = Τρίχες: 3100
Τιμή ανά θυλάκιο: €1,85
Advanced Session
2,600
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Θυλάκια: 1600 = Τρίχες: 4100
Τιμή ανά θυλάκιο: €1,65
Mega Session
3,500
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Θυλάκια: 2300 = Τρίχες: 6000
Τιμή ανά θυλάκιο: €1,50
Giga Session
5,250
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Θυλάκια: 3500 = Τρίχες: 9100
Τιμή ανά θυλάκιο: €1,50